คำปฏิเสธ

ข้อกำหนดการใช้งาน

โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณ ยอมรับที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้เว็บไซต์และเงื่อนไขในการ ใช้ทั้งกฎหมายและระเบียบข้อบังคับและยอมรับว่าคุณมีความรับผิดชอบในการ ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้คุณจะไม่ได้รับอนุญาตจากการใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ วัสดุที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ใช้ บังคับและกฎหมายเครื่องหมายทางการค้า

2 ใช้ใบอนุญาต

ได้รับอนุญาตชั่วคราวเพื่อดาวน์โหลดสำเนา ของวัสดุ (ข้อมูลหรือซอฟแวร์) บนเว็บไซต์ removevirus.clean-spyware.net สำหรับส่วนบุคคลชั่วคราวชมที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น นี่คือการให้ใบอนุญาตไม่ได้รับการโอนกรรมสิทธิ์และภายใต้ใบอนุญาตนี้คุณอาจ ไม่:

แก้ไขหรือคัดลอกวัสดุ;

ใช้วัสดุเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ หรือประชาชนแสดงใด ๆ (ในเชิงพาณิชย์หรือที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์);

พยายามที่จะแยกหรือย้อนกลับวิศวกรซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ removevirus.clean-spyware.net ใด ๆ ;

ลบลิขสิทธิ์ใด ๆ หรือสัญลักษณ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์จากวัสดุอื่น ๆ หรือ

โอนวัสดุไปยังบุคคลอื่นหรือวัสดุ “กระจก” บนเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ

ใบอนุญาตนี้จะยุติโดยอัตโนมัติหากคุณละเมิดข้อ จำกัด เหล่านี้และอาจถูกยกเลิกโดย removevirus.clean-spyware.net ณ เวลาใด ๆ เมื่อยุติการรับชมของคุณของวัสดุเหล่านี้หรือเมื่อมีการยกเลิกใบอนุญาตนี้ คุณจะต้องทำลายวัสดุดาวน์โหลดใดอยู่ในความครอบครองของคุณไม่ว่าจะเป็นใน รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือพิมพ์

3 คำปฏิเสธ

วัสดุบนเว็บไซต์ removevirus.clean-spyware.net ที่มีให้ “ตามที่เป็นอยู่” removevirus.clean-spyware.net ไม่รับประกันแสดงหรือโดยนัยและขอปฏิเสธความขัดแย้งและการรับประกันอื่น ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขของการซื้อขาย, เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือการ ละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ นอกจาก removevirus.clean-spyware.net ไม่รับประกันหรือให้การรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องของผลที่มีแนวโน้มหรือความน่าเชื่อถือของการใช้วัสดุ ที่เว็บไซต์ของอินเทอร์เน็ตหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุดังกล่าวหรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

4 ข้อ จำกัด

ในกรณีที่ไม่มี removevirus.clean-spyware.net หรือซัพพลายเออร์ต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความเสียหายที่เกิดการสูญหายของข้อมูลหรือกำไรหรือเนื่องจากการหยุด ชะงักทางธุรกิจ) ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือไม่สามารถที่จะใช้วัสดุที่มีในเว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต removevirus.clean-spyware.net ของ แม้ว่า removevirus.clean-spyware.net หรือ removevirus.clean-spyware.net ตัวแทนผู้มีอำนาจได้รับแจ้งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปได้ของความ เสียหายดังกล่าว เพราะบางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีข้อ จำกัด ในการรับประกันโดยนัยหรือข้อ จำกัด ของความรับผิดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นข้อ จำกัด เหล่านี้อาจใช้ไม่ได้กับคุณ

5 การแก้ไขและคหบดี

วัสดุที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ removevirus.clean-spyware.net อาจรวมถึงเทคนิคการพิมพ์ผิดพลาดหรือการถ่ายภาพ removevirus.clean-spyware.net ไม่รับประกันว่าของวัสดุบนเว็บไซต์ที่มีความถูกต้องครบถ้วนหรือปัจจุบัน removevirus.clean-spyware.net อาจเปลี่ยนแปลงวัสดุที่มีอยู่บนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า removevirus.clean-spyware.net แต่ไม่ทำให้ความมุ่งมั่นในการอัพเดทวัสดุ

6 ลิงค์

removevirus.clean-spyware.net ไม่ทบทวนทั้งหมดของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของอินเทอร์เน็ตและจะไม่ รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว รวมของการเชื่อมโยงใด ๆ ไม่ได้หมายความถึงการรับรองโดย removevirus.clean-spyware.net ของเว็บไซต์ การใช้งานใด ๆ ที่เว็บไซต์ดังกล่าวมีการเชื่อมโยงเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้

7 ข้อกำหนดของการปรับเปลี่ยนการใช้งาน

removevirus.clean-spyware.net อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ในการใช้งานสำหรับเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการใช้เว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณยอมรับที่จะผูกพันตามรุ่นปัจจุบันแล้วข้อ ตกลงและเงื่อนไขในการใช้

8 กฎหมายที่ใช้บังคับ

การเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ removevirus.clean-spyware.net ใด ๆ จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของรัฐนิวเดลี, อินเดียโดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมาย